رفع گرفتگی لوله ها در منزل

رفع گرفتگی لوله فاضلاب

رفع گرفتگی لوله ها در منزل – در این مقاله با چند روش پیشنهادی به سادگی میتوانید لوله های سینک آشپزخانه، توالت و فاضلاب را باز نمایید . اگر موفق با باز شدن نشدید تماس بگیرید.

شیب لوله های فاضلاب ، تعیین مقدار شیب لوله ها و آشنایی با شترگلو

شیب لوله های فاضلاب شهری بر اساس استانداردهای لوله کشی فاضلاب ۱ تا ۳ درصد می باشد.

چنانچه این مقدار رعایت نشود، فاضلاب از سرویس بهداشتی، توالت، چاهک فاضلاب و … به طور کامل عبور نمیکند.

در نتیجه به مرور لوله ها دچار گرفتگی و رسوب شده و بوی فاضلاب به بیرون و فضای ساختمان وارد می شود.