جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درباره ما

چرا فقط در اینترنت هستیم و جای دیگری تبلیغ نداریم ؟

سالها بود تبلیغات لوله بازکنی شبانه روزی ما در روزنامه بود و برچسب دم در .

دیگه خودمان هم از برچسب لوله بازکنی رقیبان در امان نبودیم . هر چقدر هم تمیز میکردیم باز فردا صبح پر میشد از برچسب تبلیغ.

و از طرفی نمیتونستیم تبلیغ رو متوقف کنیم چون اداره شرکت و حقوق پرسنل هم هزینه هایی بود که بایستی تامین میشد.

بالاخره جلسه ای ترتیب دادیم و تصمیم گرفتیم تبلیغات برچسب کاملاً متوقف بشه و فقط از طریق وب سایت کسب و کارمون رو ادامه بدیم. اصلاً تصمیم راحتی نبودو جسارت میخواست. تصمیم مون رو گرفته بودیم . نگران هزینه پرسنل بودیم . اما توکل بر خدای روزی رسان کردیم و شروع کردیم. کار بسختی پیش میرفت. اما هر چه بود مثبت بود. و الان افتخار میکنیم که تبلیغاتمان فقط از طریق وب سایت هست و باعث کثیف شدن چهره شهر نیستیم و مشتریانمان به راحتی ما را پیدا میکنند.

ممنونم که به گروه ما اعتماد کردید و در عوض ما تمام تلاشمان را جهت خدمت رسانی بهتر انجام خواهیم داد.